Xogo do FaroCíes

O noso

bichosinos_049.jpg bichosinos_055.jpgbichosinos_064.jpgbichosinos_073.jpgbichosinos_058.jpgbichosinos_065.jpgNesta páxina ensinamos os faros, e o fondo do mar...e as pinturas sobre o mar, as illas Cíes. Todas elas relacianadas cos sentidos, con eles percevemos a realidade e aprendemos a sentir. "LEARNING WITH THE SENSES" e o proxecto europeo do Comenius no que participamos e nos fixemos estas obras plásticas para construir un xogo-faro xogando como na oca.
This page teaches the headlights, and the sea ... and the paintings of the sea, the Cies Islands. All of them relacianadas with the senses, with the reality they barnacles and learn to feel. "Learning With The Sense" and the Comenius European project in which we participate and we made these three-dimensional works to build a game-playing as a beacon in the hollow.
1_inicio.jpg2ol_(2).jpg3_olf.jpg4_olf.jpg5_olf_(2)_trampa.jpg6_olf_(2).jpg7_olf_(2).jpg8_olf.jpg9_olf.jpg10_olf.jpg11_olf_faro.jpg12_tac.jpg13_tac_trampa.jpg14_tac.jpg15_tac.jpg16_tac.jpg17_tac.jpg18_tac.jpg19_oid.jpg20_oid.jpg22_oid.jpg 23_oid.jpg24_oid.jpg25_oid.jpg26_oid_trampa.jpg27_oid.jpg28_oid.jpg29_oid_faro.jpg30_gust.jpg31_gust.jpg32_gust.jpg33_gust.jpg34_gust_(2).jpg35_gust_trampa.jpg36_gust_faro.jpg37_vist.jpg38vist.jpg39_vist.jpg40_vist.jpg41_vist.jpgfarogame_028.JPG42_vist.jpg43_vist.jpg44_vist_trampa.jpg45_vist_faro.jpg46_Faro_final.jpgfarogame_049.JPG
No primer debuxo está o faro de Marcos feito con un ``PlayMovil´´xuseitando a porta tamén hai algunhas flores.
No segundo debuxo esta o faro de Marcos e outros faros máis feitos por Diego e un de Tomás.
No tercer debuxo está o fondo submarino de Alán está feito por un submarino. un submarinista e algúns peixes (de xoguete ).
No cuarto debuxo están todos xuntos.
No quinto están vistos nun plano dende enrriba, e no último está Alán xuseitando o fondo do mar.
In the first drawing of the lighthouse is made with a `` Mark PlayMovil''xuseitando the door there are also some flowers.
In the second design is the beacon of Marcos and most other lighthouses made by Diego and one of Thomas.
The third design is the seafloor Alan is done by a submarine.
a submariner and some fish (toy).
In the fourth drawing are all together.
Are seen in the fifth on a plane from enrriba, and the latter is Alan xuseitando the seabed.

SIGNIFICADO DE LOS COLORES

Rojo: Pertenece al grupo de olfato
Rosa: Pertenece al grupo de tacto
Naranja: Pertenece al grupo de oído
Verde: Pertenece al grupo de gusto
Amarillo: Pertenece al grupo de vista
Azul: Pertenece al grupo de faros
Marrón: Pertenece al grupo de trampas

REGLAS
-Todos los jugadores tiran el dado. El que saque el número más alto empieza.
-Si llegas a una trampa tendrás que responder a una pregunta. Si la fallas retrocedes 2 casillas y si la aciertas te quedas en el sitio a esperar a tu siguiente turno.
-Si caes en un faro saltas al siguiente y tiras otra vez.
-El primero que llegue a meta gana.

Colors

Red: It belongs to the group smell

Pink: It belongs to a group of touch

Orange: It belongs to the group sound

Green :Belongs to the group of taste

Yellow: It belongs to the group sight

Blue: It belongs to the group of lighthouses

Brown: It belongs to the group of trapsRULES

-All the players throw the dice. Who take the highest number begins.

-If you get into a trap will have to answer to a question.
If the failures back off 2 boxes and hit it if you stay on the site to wait for your next turn.

-If you fall into a beacon jump to the next and strip again.

-The first to reach finish line wins