CONSTRUIR UNHA ESTACIÓN METEREOLÓXICA CASEIRA
Gael, Marcos e Manuel Montero construíron dous pluviómetros, dous viraventos e un anemómetro.
We built anemometers, rain gauges and two Viraventos.
bichosinos_074.jpgbichosinos_068.jpgbichosinos_066.jpgbichosinos_070.jpg

​CORPOS XEOMÉTRICOS xeometria_002.jpg


xeometria_115.jpgxeometria_113.jpgxeometria_112.jpgxeometria_104.jpgxeometria_083.jpgxeometria_075.jpgxeometria_065.jpgxeometria_042.jpgxeometria_063.jpg
No laboratorio estivemos facendo figuras xeométricas con pezas. E estivemos estudiando os polígonos. Marcos e Gael fixeron unha figura de 48 lados!!!! un record.
Aprendimos moito.
In the lab we were doing with geometric pieces. And we study the polygons. Marcos Gael and made a figure of 48 sides! a record.
Have learned a lot.

EXPERIMENTO CO IMÁN


expmag_011.jpgexpmag_010.jpgexpmag_006.jpgexpmag_014.jpgexpmag_025.jpg
Fixemos un experimento con un imán e con limaduras de ferro para ver como as limaduras eran atraídas polo imán.
Tamén vimos como era dínamo eléctrico.
E un transformador de corrente para ver como sube a electricidade.
We did an experiment with a magnet and iron filing to see how the filing were attracted by the magnet.
We also saw how it was electric dynamo.

And a current transformer to see how rising electricity
.

EXPERIMENTOS COA MATERIA expfisica_007.jpg expfisica_004.jpgexpfisica_022.jpg

expfisica_044.jpgexpfisica_090.jpg expfisica_080.jpgexpfisica_060.jpg

Hoxe fixemos un experimento para ver os 3 estados da materia.
Collimos xeo pra ver o estado sólido e vimos a súa temperatura e o pesamos.
Despois derretimos o xeo pra ver o estado líquido e medimos a cantidade de auga que había nos xeos.
Logo fervemos a auga que derretimos cunha bombona e evaporouse.
Tamén fixemos un experimento cun globo. O metimos nunha botella, a poñemos nun plato enriba da bombona , a fervemos e o vapor entra a botella e o globo inchado.
Despois fixemos outro co globo, o inchamos,é o soltamos para ver como impulsábase e ía para o lado contrario.

Foi moi interesante.
Utilizamos as balanzas para pesar os xeos e un termómetro para medir a temperatura ata chegou a 1 grado baixo cero . Incrible!!!!

Today we did an experiment to see the three states of matter.
Collis ice to see the solid state and saw his temperature and weighed.
Then melts the ice to see the liquid and measure the amount of water that was in the ice.
After boiling the water with melted chocolate and evaporouse.

We also did an experiment with a balloon. The metimos a bottle, put it in the top of Plato a candy, boil and steam enters the bottle and the balloon inflated.
Then we did another one with the balloon, the inch, is released to see how impulsábase and went to the opposite side.

It was very interesting.
We used the scales to weigh the ice and a barometer to measure the temperature reached up to 1 degree below zero. Incredible!

SEMENTES EN CLASE sementes_004.jpgsementes_010.jpgsementes_043.jpgsementes_064.jpgsementes_026.jpgPlantamos sementes de lentellas, fabas e garbanzos. Unhas as puxemos en algodón e outras en terra. As coidamos moito, regamos, puxemolas ó sol e son visíbles os resultados. Con esta experiencia, estudiamos as plantas

Plant seeds of lentils, beans and garbanzos. One of puxemos in cotton and other land. The mean much, we water, puxemolas the sun and are visible results. With this experience, studying plants

. sementes_018.jpgsementes_028.jpgsementes_025.jpgsementes_050.jpgsementes_044.jpgsementes_007.jpg

[[image:file/view/sementes_006.jpg width="46" height="36"]]


sementes_057.jpg sementes_056.jpgsementes_063.jpgsementes_091.jpgsementes_054.jpg
Uxía nos ensinou en clase unha planta xirasol coas súas pipas que son a semente.
5A_001.jpg

UN VISITANTE INESPERADO
gusano_024.jpggusano_021.jpggusano_026.jpggusano_027.jpggusano_034.jpg

gusano_039.jpggusano_044.jpg
Estaba mirando a miña planta e vin que algo movíase na terra. Entón comprendimos que na terra ou na semente tiña ovvos de verme !! Esperamos uns días e apareceron os nosos visitantes: uns vermes blanquiños que destacaban da terra negra da planta. Para engadir a nosa investigación da vida nun pedazo de terra decidimos observar este animaliño cun aparato apropiado.
un microscopio. Este foi o resultado.
I was looking at my factory and I saw something movíase on earth. Forming part Then who on earth or seed ovvos had a maggot! Hopefully a few days and came to our visitors: some worms blanquiños which highlighted the black soil of the plant. To add to our research of life in a piece of land we decided to observe the animaliño with an appropriate meter.
a microscope. This was the result.


MIRANDO POLO MICROSCOPIO

En clase miramos distintas mostras de pel de cebola, madeira de piñeiro,
algodón, fibra e un filamento dunha bombilla encendida.

In the class look different skin samples of onion, pine wood,
Cotton fiber and filament cylinder firing.

sementes_104.jpg sementes_106.jpgsementes_113.jpgsementes_114.jpgsementes_108.jpg
sementes_120.jpg sementes_109.jpgsementes_107.jpgsementes_100.jpgsementes_095.jpg

PANEL DE AVESPA
A profesora Emilia trouxo para que viramos un panel de avespas que construiron na súa casa rural.
É enorme e esta rodeado-camuflado no interior dunhas follas.

5A_023.jpg5A_022.jpg

DISECCIONANDO UN PEIXE
peixe_001.jpgpeixe_004.jpgpeixe_002.jpgpeixe_005.jpgpeixe_010.jpg

peixe_006.jpgpeixe_015.jpgpeixe_016.jpgpeixe_009.jpgpeixe_012.jpg
Fixemos a disección dun xurel para examinalos órganos internos. Vimos o corazón, o fígado, o intestino, os ovarios, a vexiga natatoria e o cerebro.

Utilizamos unha lupa para velo mellor. Púxemonos unhas luvas para poder manipular e examinalos órganos.
We did the Ghost of disección examinalos to internal organs. We saw the heart, liver, intestine, ovaries, bladder and brain.
We use a magnifier to see it better.
We put gloves in order to manipulate and examinalos organs.


UN CORAZÓN PARTIDO
Estudiamos na clase o sistema circulatorio e vimolo nas láminas dos libros. Agora descubrimos a anatomía dun corazón de vaca coas aurículas, ventrículos, aortas, etc.
Studies in the class of the circulatory system and the screens vimolo books. Now we learn the anatomy of a cow's heart with atria, ventricles, aorta, etc..

corazon_008.jpgcorazon_011.jpgcorazon_010.jpgcorazon_014.jpgcorazon_022.jpgcorazon_032.jpgcorazon_018.jpgcorazon_020.jpg


CONSTRUIMOS UN TELESCOPIO
epecial_095.jpgepecial_140.jpgepecial_094.jpgepecial_091.jpgepecial_092.jpgepecial_139.jpgConstruimos un telescopio casero cunha botella de plástico e uns lentes. Comprobamos como a imaxe vese o revés. O enfoque o lográbamos coa aproximación o alonxamento dunha lent
We build a homemade telescope, with a plastic bottle and glasses. We have demonstrated how the image you see otherwise. The approach could with the approach of the banishment of a lens